SUKI/FEMALES

PIERWSZA DAMA DWORU (na zawsze w pamięci/in memoriam):

HOLKA-DEMOLKA (na emeryturze/retired):

ZULKA-KREJZULKA (na emeryturze/retired):

MAŁA MI:

NANU-NANA:

MUMINKA:

LILA:

BAFETKA (na zawsze w pamięci/in memoriam):

POLLY (GOŚCINNIE):

NASZE PSY / OUR BOYS >>